Poradna pro dlouhodobě legálně usazené cizince při Farní charitě Česká Lípa

Realizátor: Farní charita Česká Lípa www.dchltm.cz, farnicharita.sf.cz

Financováno: projekt je financován MV ČR, sbírky, dary

Doba realizace: od roku 2001

Místo realizace: Česká Lípa (Liberecký kraj)

Obsahem projektu je poskytování základního sociálního a právního poradenství, asistenčních, tlumočnických a překladatelských služeb, doprovázení na úřadech pro dlouhodobě legálně usazené cizince (cizinci v nouzi, kteří pobývají na území České republiky legálně s povoleným pobytem na dlouhodobá víza delší než jeden rok a s trvalým pobytem). Cílem projektu je zmírňovat sociální izolaci cílové skupiny, pomoc s orientací v sociálně-právním systému ČR a aktivizace klienta při řešení problémů.