Poradna pro migranty a uprchlíky - Ústecký kraj

Realizátor: Diecézní charita Litoměřice www.dchltm.cz

Financováno: projekt je financován MPSV ČR

Doba realizace: nepřetržitě od r. 1994

Místo realizace: Ústecký kraj, Liberecký kraj

Obsahem projektu je poskytování bezplatného všeobecného a specializovaného sociálního a právního poradenství cizincům v nouzi (ve všech typech pobytového režimu); jedná se o poradenství v oblasti režimů pobytu cizinců v České republice, v oblasti bydlení a zaměstnání, lékařské péče a sociálního zabezpečení, dále tlumočnické a překladatelské služby, doprovázení a asistence. Cílem projektu je prostřednictvím zmírnit, či odstranit riziko sociálního vyloučení u cílové skupiny.