Zlepšení postavení pracovních migrantů v ČR - terénní práce v diecézích

Realizátor: Charita ČR, http://www.charita.cz/

Projekt podpořený: z prostředků Nadace OSF Praha, grantový program Zlepšení postavení pracovních migrantů

Doba realizace: 1. 6. 2010 - 30. 6. 2011

Místo realizace: České Budějovice, Plzeň, Praha a přilehlé oblasti

Anotace: Projekt je zaměřen na terénní práci mezi pracovními migranty. V uvedených regionech je přímo v komunitách cizinců aktivně, s využitím služeb proškolených streetworkerů, šířena informace o existující práci poradny pro cizince. Cizinci mají možnost konzultace i přímo v terénu, mohou také navštívit poradnu. V rámci projektu je možno posílit odborné služby poradny angažováním služeb právníka.