Jihomoravský kraj

South Moravian Region

Южно-Моравский регион

Neziskové organizace poskytující (NGOs providing / Некоммерческие организации, предоставляющие):

Služby především pro uprchlíky z Ukrajiny (Послуги в основному для біженців з України)

 

Bezplatné infolinky pro uprchlíky z Ukrajiny / Безкоштовні дитячі майданчики для біженців з України

 

 

Zpravodajství pro uprchlíky z Ukrajiny / Новини для біженців з України

 

Další pomoc (Подальша допомога):

Seznam advokátů poskytujících právní rady zdarma

Список юристів, які надають безкоштовні юридичні консультації

všechna důležitá místa, která mohou Ukrajinci v zahraničí potřebovat

всі важливі місця, які можуть потребувати українці закордоном

 

Asistenční služby (Assistance services / Услуги по оказанию помощи)

(právní a sociální poradenství - konzultace pobytových žádostí, smluv, asistence při hledání práce, bydlení, sociálních dávek, lékařů atd.)

(legal and social counselling - consultation of residence applications, contracts, assistance in finding work, housing, social benefits, doctors, etc.)

(юридическое и социальное консультирование - консультации по заявлениям на проживание, договорам, помощь в поиске работы, жилья, социальных пособий, врачей и т.д.)

(právní a sociálního poradenství osobám dotčeným násilím z nenávisti / legal and social counselling for people affected by hate violence / юридические и социальные консультации для людей, пострадавших от насилия на почве ненависти)

  • La Strada                                                                                

(telefonická krizová pomoc obětem pracovního vykořisťování a obchodu s lidmi / telephone crisis assistance for victims of labour exploitation and human trafficking / телефонная кризисная помощь для жертв трудовой эксплуатации и торговли людьми)

!

! Další služby pro cizince poskytuje místní Integrační centrum !

! Other services for foreigners are provided by the local Integration Centre !

! Другие услуги для иностранцев предоставляются местным Интеграционным центром!

 

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту