Manuál lokální integrace

V rámci projektu Města a inkluzivní strategie vznikl Manuál lokální integrace.

 

Jedná se o unikátní publikací určenou zejména zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů místních samospráv a místní politiky, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití migrantů/migrantek a většinové české společnosti.

Migranti a migrantky se stále častěji stěhují i do menších měst a obcí, pro které je charakteristické to, že nemají potřebné zdroje, kapacity, znalosti a ani zkušenosti pro práci s touto skupinou osob. Právě jim se manuál snaží vyjít vstříc a vyhovět jejím představám o komplexním a výstižném, ale zároveň stručném a jasném návodu, jak se s tématem integrace vypořádat co do požadavků daných platnými právními předpisy, ale zároveň s respektem k místním specifikám a ku prospěchu všech obyvatel ČR bez rozdílu. Proto je manuál publikací přehledně graficky zpracovanou a plnou užitečných odkazů a praktických tipů, jak vhodně nastavovat úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku. Na jeho tvorbě se podílela celá řada odborníků, zástupců veřejné správy a samospráv, neziskových organizací i akademické obce.

Manuál je rozčleněn do 13 kapitol, které pokrývají celou řadu důležitých témat jako například zaměstnanost, strategické řízení integrace v samosprávě, komunikace s migranty i s většinovou společností či vzdělávání. Kompletní přehled kapitol a online verzi publikace najdete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci.

Tištěná verze Manuálu lokální integrace je v omezeném množství zdarma k dostání v kancelářích SIMI. V případě zájmu kontaktujte prosím Vojtěcha Zemánka (zemanek@migrace.com, +420 773 750 683).

Doufáme, že se pro Vás Manuál lokální integrace stane užitečným nástrojem a přinese i Vám konkrétní odpovědi na otázky, jaká konkrétní opatření přijmout a jak nastavit úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku.             

Manuál lokální integrace vznikl v rámci projektu Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483, který byl realizován Sdružením pro integraci a migraci, Centrem pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Multikulturním centrem Praha společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a vybranými kraji: Hl. m. Praha, Jihomoravským krajem a Libereckým krajem. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Více o projektu najdete zde.

Manuál lokální integrace ke stažení na   manual_simi_1602666387.pdf (migrace.com)