Hlavní město Praha

Seznam interkulturích pracovníků na webu Magistrátu Hl.m.Prahy pro cizince metropolevsech.eu

 

Poskytovatel

Tlumočené jazyky

Kontakt

Cena

Poznámky

Služby komunitních tlumočníků poskytované organizacemi podporujícími cizince

CPIC: Integrační centrum Praha o.p.s.

(CPIC = Centrum na podporu integrace cizinců, polostátní instituce působící v každém kraji ČR zaměřená na komplexní podporu cizinců)

arabština čínština ruština ukrajinština vietnamština angličtina

 

Pro pracovníky institucí:

Miroslava Danyljuková, koordinátorka interkulturních pracovníků

m.danylyuk@icpraha.com

+420 777 026 460

 

Pro cizince:

https://icpraha.com/kontakty/ (sekce Doprovody a tlumočení)

 

zdarma

poskytováno cizincům legálně pobývajícím v ČR déle než 90 dnů;

poskytováno při dostatečné kapacitě a dle předchozího objednání

 

Poradna pro integraci z.ú.

angličtina

ruština ukrajinština španělština

praha@p-p-i.cz

+ 420 603 281 269

zdarma

poskytováno při dostatečné kapacitě a na žádost dlouhodobě a legálně pobývajících cizinců a azylantů; při poptávce možné zajistit další tlumočené jazyky

InBáze z.s.

ruština

španělština angličtina

ukrajinština

gruzínština

kontakty dostupné na https://inbaze.cz/tlumoceni-a-doprovody/

info@inbaze.cz

(+420) 739 037 353 (pondělí–čtvrtek)

Olya Tesařová Tarčynec

zdarma

poskytováno při dostatečné kapacitě a na žádost legálně pobývajícím cizincům

a osobám s udělenou mezinárodní ochranou.;

při poptávce možné

zajistit další jazyky

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

ruština

angličtina

vietnamština

mongolština

gruzínština

kontakty na interkulturní pracovníky dostupné zde: https://www.migrace.com/cs/organizace/tym/interkulturni-pracovnice

koordinátorka interkulturních pracovníků: ostranska@migrace.com

zdarma

služby interkulturních pracovníků jsou omezeny na hl. město Praha

Arcidiecézní charita Praha, Středisko Migrace

ruština ukrajinština

angličtina

španělština

vietnamštinamongolština

+420 224 813 418

migrace@praha.charita.cz

zdarma

Asistence a tlumočení na OAMP Praha 4 a Praha 6. Při dostatečné kapacitě  i na dalších úřadech v Praze a Středočeském kraji.

South East Asia – Liaison, z.s.

čínština vietnamština mongolština thajština

 sea-l@sea-l.cz,

+ 420 601 310 001

(předseda spolku Mgr. Jiří Kocourek)

pro děti, rodiče, školy a odborné instituce Praha 12 a Praha 4 zdarma,

 

(jinak dle aktuálního ceníku)

obracejte se na nás pokud možno dopředu pro domluvení termínu

 

poskytujeme i soudně ověřené překlady a tlumočení

Soukromí komunitní tlumočníci

South East Asia – Liaison, z.s.

čínština vietnamština mongolština thajština

 sea-l@sea-l.cz,

+ 420 601 310 001

(předseda spolku Mgr. Jiří Kocourek)

pro děti, rodiče, školy a odborné instituce Praha 12, Praha 4 zdarma,

jinak dle aktuálního ceníku

obracejte se na nás pokud možno dopředu pro domluvení termínu

 

poskytujeme i soudně ověřené překlady a tlumočení

soukromí tlumočníci, které využívá META, o.p.s.

angličtina

arabština bulharština čečenština moldavština mongolština rumunština ruština španělština ukrajinština

vietnamština

možno zprostředkovat kontakt s tlumočníkem přes Mgr. Manišovou manisova@meta-ops.cz

dle aktuálního ceníku jednotlivých tlumočníků

 

jedná se o soukromé tlumočníky, které využívá META, o.p.s. a na které tato organizace může zprostředkovat kontakt

Tlumočení po telefonu

Poskytovatel

Tlumočené jazyky

Kontakt

Provozní doba

Poznámky

Charita Česká republika - Infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce

vietnamština

vietnam.info@charita.cz

605 99 99 69

pondělí, středa, pátek

9 - 12 a 14 - 17

poplatek dle tarifu volajícího,

není potřeba se objednávat

mongolština

mongol.info@charita.cz

733 67 66 67

pondělí, středa

9 - 11 a 14 - 16

ukrajinština

ukraina.info@charita.cz

731 432 431

pondělí, středa, pátek

9 - 12 a 14 - 17