Občanství

 

Nabývání státního občanství ČR

Zákon umožňuje existenci dvojího (či vícerého) státního občanství. Základními způsoby nabývání státního občanství ČR jsou narození a udělení. Narozením nabývá dítě státní občanství ČR, je-li aspoň jeden rodič státním občanem České republiky. Udělením mají možnost nabýt státní občanství ČR státní občané cizího státu nebo osoby bez státního občanství s povoleným trvalým pobytem na území České republiky.

Veškeré informace k podávání žádostí o státního občanství ČR jsou vyvěšeny na webu Ministerstva vnitra ČR, včetně informací k předkládaným dokumentům, poplatkům, kontaktům, předpokladům a podmínkám nabytí státního občanství ČR. Informace k základnímu způsobu nabývání občanství, udělení (cizinci s trvalým pobytem v ČR) jsou dostupné zde.

Informace k zákonu o státním občanství ČR naleznete zde

 

Prokazování znalosti češtiny a reálií

Jednou z podmínek je prokázání znalosti českého jazyka na úrovni B1 a prokázání základní znalosti ústavního systému ČR a orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR. Informace a materiály ke zkoušce z českého jazyka a zkoušce z českých reálií najdete na webových stránkách www.cestina-pro-cizince.cz.