Občanství

Zákon umožňuje existenci dvojího (či vícerého) státního občanství. Základními způsoby nabývání státního občanství ČR jsou narození a udělení. Narozením nabývá dítě státní občanství ČR, je-li aspoň jeden rodič státním občanem České republiky. Udělením mají možnost nabýt státní občanství ČR státní občané cizího státu nebo osoby bez státního občanství s povoleným trvalým pobytem na území České republiky.

S otázkami týkající se výše uvedeným i dalším, méně častým způsobům nabývání státního občanství ČR (např. osvojením či prohlášením) se obracejte na Ministerstvo vnitra.

Veškeré informace k podávání žádostí o udělení státního občanství ČR jsou vyvěšeny na webu MV ČR, včetně informací k předkládaným dokumentům, poplatkům, kontaktům, předpokladům a podmínkám udělení státního občanství ČR.

Jednou z podmínek je prokázání znalosti českého jazyka na úrovni B1 a prokázání základní znalosti ústavního systému ČR a orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR. Informace a materiály ke zkoušce z českého jazyka a zkoušce z českých reálií najdete na webových stránkách www.obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz.

Informace k novému zákonu o státním občanství ČR naleznete zde