Základní orientace ve společnosti

Základní orientace v prostředí České republiky je důležitá pro zvládnutí nároků, které s sebou pobyt v jiné zemi přináší.

 

Cizinci, kteří se chystají přijet do ČR

K informování cizinců v tzv. předmigračním období slouží předodjezdový informační balíček „Příští zastávka - Česká republika“, který se skládá z brožury a dokumentárního filmu. Materiály by měly distribuovat zastupitelské úřady ČR v zemích původu cizinců. Jsou také k dispozici na webu Ministerstva vnitra i na tomto webu v záložce Informační materiály pro cizince.

 

Nově příchozí cizinci

Na pomoc v orientaci v novém prostředí pro nově příchozí cizince jsou pořádány Adaptačně-integrační kurzy. Více informací najdete ve zvláštní záložce Adaptačně-integrační kurzy. Pozor, od roku 2021 mají nově příchozí cizinci povinnost tento kurz absolvovat do jednoho roku od příjezdu do ČR.

Pro usnadnění vyřizování záležitostí spojených s pobytem slouží instruktážní video a informační leták Ministerstva vnitra „Jak na to“ najdete ho na webu Ministerstva vnitra anebo na tomto webu v záložce Informační materiály pro cizince.

Jako rozcestník pro veškeré informace o pobytu, práci a studiu v ČR slouží web Imigrační portál.

Základní informační materiály pro cizince najdete v záložce Informační materiály pro cizince.

Základní informace a důležité odkazy k jednotlivým aspektům života v ČR najdete v jednotlivých záložkách na tomto webu: Pobyt, Znalost češtiny, Práce, Podnikání, Zdraví a zdravotní pojištění, Vzdělání a vzdělávání, Sociální zabezpečení a sociální služby, Kultura a vzájemné soužitíObčanství.

Kde hledat pomoc, asistenci a jakoukoliv radu, se dozvíte v záložce Potřebujete pomoc nebo radu?

 

Usnadnit cizincům orientaci mohou také další vybrané odkazy v sekci Další užitečné odkazy.

 

Cizinci dlouhodobě pobývající v ČR

Kurzy češtiny zajišťují všechna regionální Integrační centra, řada nestátních neziskových organizací i obce v rámci svých projektů. Kurzy jsou často zdarma anebo za mírný poplatek (dotuje je stát). Kurzy češtiny pro cizince pořádají i komerční subjekty.

Pro cizince dlouhodobě pobývající v ČR jsou určeny kurzy sociokulturní orientace. Jsou to semináře zaměřené na sociální a kulturní orientaci ve společnosti a na konkrétní aspekty každodenního života (zaměstnávání, důchody, zdravotní pojištění, finanční gramotnost, první pomoc, reálie ČR atd.), zpravidla propojené s výukou češtiny. Tyto kurzy jsou nabízeny Integračními centry, některými neziskovými organizacemi a v některých případech i městy (v případě Prahy městskými částmi), školami či jinými institucemi.

I cizincům pobývajícím v ČR delší dobu mohou pomoci informace, které jsou uvedené jako pro nově příchozí cizince (viz předchozí téma).