Orientace cizinců ve společnosti

Orientace cizinců v sociokulturním prostředí České republiky je klíčovým předpokladem pro jejich bezproblémovou integraci do společnosti. Předmigrační a popříjezdová příprava cizinců je zajišťována prostřednictvím tzv. třístupňového informačního systému.

Cizinci v předmigračním období

Pro cizince v předmigračním období je k dispozici předodjezdový informační balíček „Příští zastávka - Česká republika“, který se skládá z brožury a dokumentárního filmu. Materiály jsou šířeny prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zemích původu cizinců a na webových stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

Nově příchozí cizinci

Na pomoc v orientaci v novém prostředí pro nově příchozí cizince jsou pořádány úvodní lektorované a tlumočené integračně-adaptační kurzy „Vítejte v České republice“. K těmto kurzům byla vytvořena webová stránka vitejtevcr.cz, kde je k dispozici seznam aktuálně vypsaných kurzů s možností přihlášení.

Kromě toho mohou cizinci shlédnout instruktážní video a prostudovat informační leták „Jak na to“. Tyto materiály mají cizincům usnadnit orientaci v záležitostech souvisejících s pobytem v ČR. Všechny tyto informační materiály jsou zpracovány vždy v několika jazycích.

Informace související s pobytem v ČR naleznou cizinci ne webu Imigrační portál v několika jazykových verzích. Dále existuje informační linka pro cizince. Na vybraných pracovištích odboru azylové a migrační politiky MV ČR jsou poskytovány asistenční služby pro cizince poskytované nevládními neziskovými organizacemi nebo pracovníky Center na podporu integrace cizinců s využitím služeb interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků.

Cizinci dlouhodobě pobývající v ČR

Cizincům dlouhodobě pobývajícím v České republice jsou nabízeny kurzy sociokulturní orientace – semináře zaměřené na sociální a kulturní orientaci ve společnosti a na konkrétní aspekty každodenního života, zpravidla propojené s výukou češtiny. Pořádány jsou také kurzy přípravy na zkoušky z reálií k žádosti o občanství.

Všechny uvedené kurzy jsou nabízeny Centry na podporu integrace cizinců a v některých případech i městy/městskými částmi v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců, školami či jinými institucemi.