Tlumočení a překlady

 

Kdo může tlumočit

Při jednání s úřady a institucemi si můžete určit osobu, která vám poskytne buď tlumočení, anebo základní asistenci spolu s tlumočením. Další podmínky určení tlumočníka záleží na povaze jednání a příslušném úřadu. Informace k určení tlumočníka při správním řízení poskytuje web MV ČR.

 

Profesionální tlumočení

Pokud potřebujete tlumočníka - profesionála, může využít buď na vlastní náklady služeb evidovaných soudních tlumočníků, nebo interkulturních pracovníků /komunitních tlumočníků (kteří kromě tlumočení poskytují i základní asistenci, jejich služby mohou být v závislosti na dalších okolnostech zdarma).

Pro tlumočení po telefonu v ukrajinštině, vietnamštině a mongolštině můžete využít anonymní Asistenční infolinku provozovanou Charitou ČR (nabízí i základní poradenství a pomoc s vyplňováním formulářů).

 

Ověřené překlady

Při předkládání zahraničních dokladů úřadům a institucím (např. diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů) bývá povinností předložit ověřenou kopii (legalizovaného) dokladu vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem. Ověřený (soudní) překlad dokumentu může vydat pouze tlumočník jmenovaný soudem. Seznam soudních tlumočníků uveden v databázi Ministerstva spravedlnosti.