Plzeňský kraj

Poskytovatel

Tlumočené jazyky

Kontakt

Cena

Poznámky

Služby komunitních tlumočníků poskytované organizacemi podporujícími cizince

CPIC pro Plzeňský kraj

(CPIC = Centrum na podporu integrace cizinců, polostátní instituce působící v každém kraji ČR zaměřená na komplexní podporu cizinců)

ruština ukrajinština vietnamština

+420 377 223 157

icplzen@suz.cz

(vedoucí Mgr. Tomáš Pfeifer)

+420 725 874 975
+420 725 874 976

zdarma

poskytováno při dostatečné kapacitě a na žádost dlouhodobě a legálně pobývajícím cizincům a azylantům;

při poptávce možné zajistit další tlumočené jazyky

Poradna pro cizince, Diecézní charita Plzeň

bulharština ukrajinština ruština

mongolština

poradna@dchp.charita.cz

BGR – 733 241 474,

731 591 891, 731 433 023

MNG – 775 030 573

731 433 060, 731 433 027

731 433 008, 731 591 883

731 433 096

další kontakty dostupné na https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince/

zdarma

poskytováno dle individuální domluvy s klientem a v závislosti na aktuální kapacitě služby

Tlumočení po telefonu

Poskytovatel

Tlumočené jazyky

Kontakt

Provozní doba

Poznámky

Charita Česká republika - Infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce

vietnamština

vietnam.info@charita.cz

+420 605 99 99 69

pondělí, středa, pátek

9 - 12 a 14 - 17

poplatek dle tarifu volajícího,

není potřeba se objednávat

mongolština

mongol.info@charita.cz

+420 733 67 66 67

pondělí, středa

9 - 11 a 14 - 16

ukrajinština

ukraina.info@charita.cz

+420 731 432 431

pondělí, středa, pátek

9 - 12 a 14 - 17