Středočeský kraj

Poskytovatel

Tlumočené jazyky

Kontakt

Cena

Poznámky

Služby komunitních tlumočníků poskytované organizacemi podporujícími cizince

CPIC pro Středočeský kraj

Pobočka Mladá Boleslav

(CPIC = Centrum na podporu integrace cizinců, polostátní instituce působící v každém kraji ČR zaměřená na komplexní podporu cizinců)

ruština ukrajinština mongolština

+420 311 584 406

+420 770 182 361

+420 770 173 139

+420 775 018 798

icmladaboleslav@suz.cz

(vedoucí Mgr. Jana Súkeníková)

zdarma

poskytováno při dostatečné kapacitě a na žádost dlouhodobě a legálně pobývajícím cizincům

a azylantům;

při poptávce možné

zajistit další tlumočené jazyky

 

CPIC pro Středočeský kraj

Pobočka Kutná hora

(CPIC = Centrum na podporu integrace cizinců, polostátní instituce působící v každém kraji ČR zaměřená na komplexní podporu cizinců)

ruština ukrajinština

mongolština rumunština

+420 326 905 408

ickutnahora@suz.cz

(vedoucí Mgr. Michaela Jindrová)

+420 770 173 140, +420 770 182 360

zdarma

poskytováno při dostatečné kapacitě a na žádost dlouhodobě a legálně pobývajícím cizincům

a azylantům;

při poptávce možné

zajistit další tlumočené jazyky

CPIC pro Středočeský kraj

Pobočka Příbram

(CPIC = Centrum na podporu integrace cizinců, polostátní instituce působící v každém kraji ČR zaměřená na komplexní podporu cizinců)

ruština ukrajinština vietnamština

+420 326 905 249

icpribram@suz.cz

(vedoucí Bc. Jitka Marečková, DiS.)

+420 770 193 315

+420 770 193 109

zdarma

poskytováno při dostatečné kapacitě a na žádost dlouhodobě a legálně pobývajícím cizincům a azylantům;

při poptávce možné zajistit další tlumočené jazyky

CPIC pro Středočeský kraj

Pobočka Benešov

(CPIC = Centrum na podporu integrace cizinců, polostátní instituce působící v každém kraji ČR zaměřená na komplexní podporu cizinců)

ruština ukrajinština

bulharština

+420 326 905 279

icbenesov@suz.cz

(vedoucí Mgr Lenka Tůmová DiS)

zdarma

poskytováno při dostatečné kapacitě a na žádost dlouhodobě a legálně pobývajícím cizincům

a azylantům;

při poptávce možné

zajistit další tlumočené jazyky

CPIC pro Středočeský kraj

Pobočka Kladno

(CPIC = Centrum na podporu integrace cizinců, polostátní instituce působící v každém kraji ČR zaměřená na komplexní podporu cizinců)

ruština vietnamština

+420 325 630 546

ickladno@suz.cz

(vedoucí Mgr. Zuzana Řeháková)

+420 770 173 136

 

zdarma

poskytováno při dostatečné kapacitě a na žádost dlouhodobě a legálně pobývajícím cizincům

a azylantům;

při poptávce možné

zajistit další tlumočené jazyky

Arcidiecézní charita Praha, Středisko Migrace

ruština ukrajinština

angličtina

španělština

vietnamštinamongolština

+420 224 813 418

migrace@praha.charita.cz

zdarma

Asistence a tlumočení na OAMP Praha 4 a Praha 6. Při dostatečné kapacitě  i na dalších úřadech v Praze a Středočeském kraji.

Soukromí komunitní tlumočníci

South East Asia – Liaison, z.s.

čínština vietnamština mongolština thajština

 sea-l@sea-l.cz,

+ 420 601 310 001

(předseda spolku Mgr. Jiří Kocourek)

dle aktuálního ceníku

obracejte se na nás pokud možno dopředu pro domluvení termínu

poskytujeme i soudně ověřené překlady a tlumočení

soukromí tlumočníci, které využívá META, o.p.s.

angličtina

arabština bulharština čečenština moldavština mongolština rumunština ruština španělština ukrajinština

vietnamština

manisova@meta-ops.cz

dle aktuálního ceníku jednotlivých tlumočníků

 

jedná se o soukromé tlumočníky, které využívá META, o.p.s. a na které tato organizace může zprostředkovat kontakt

Tlumočení po telefonu

Poskytovatel

Tlumočené jazyky

Kontakt

Provozní doba

Poznámky

Charita Česká republika - Infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce

vietnamština

vietnam.info@charita.cz

+420 605 999 969

pondělí, středa, pátek

9 - 12 a 14 - 17

poplatek dle tarifu volajícího,

není potřeba se objednávat

mongolština

mongol.info@charita.cz

+420 733 676 667

pondělí, středa

9 - 11 a 14 - 16

ukrajinština

ukraina.info@charita.cz

+420 731 432 431

pondělí, středa, pátek

9 - 12 a 14 - 17